جواد عشقی نژاد

تشخیص و طراحی مناسب، ضروری‌ترین پیش نیاز هر بازآفرینی است

درباره من


مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره تأمین سرمایه خلیج فارس • متخصص برنامه ریزی وجوه نقد کلان
 • متخصص طراحی استراتژی سازمانی
 • موسس چند نهاد مالی
 • متخصص تأمین مالی
 • طراح ابزارهای مالی
 • مشاور اقتصادی

سوابق کاری

تجربه ضرورت یک معماری مالی اثربخش است

هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

 • نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 • رئیس هیئت مدیره

شرکت امین توان آفرین ساز

 • نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت مدبران اقتصاد

 • نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت خدمات مدیریت و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

 • نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شركت تولید نیروی برق سبز بینالود

 • نائب رئیس هیئت مدیره

موسسه اعتباری کوثر

 • معاون اقتصادی

هیئت موسس

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

سهامی عام

1401

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس

تامین سرمایه خلیج فارس

1401

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس

تامین سرمایه خلیج فارس

1401

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

1397

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صندوق بازنشستگی کشوری

1397

شرکت فرابورس ایران

سهامی عام

1387

ارتباط با ما

در صورت لزوم جهت برقراری ارتباط اطلاعات خود را ثبت نمایید

بارگذاری
از اینکه برای ما پیام میفرستید.ممنونم!!!